Selecteer een pagina

Stichting Vrienden van MCA

De kers op de taart

 1. Voorpagina
 2. >
 3. VvMCA

Stichting Vrienden van Montessori College Arnhem
De kers op de taart

 

Wat is het doel?

Scholen krijgen geld van de overheid om onderwijs te kunnen geven. De school kan daardoor o.a. docenten aanstellen, het gebouw onderhouden en materiaal kopen, dat nodig is om les te kunnen geven. Dat is structurele financiering van de school. Voor extra zaken is er ondermeer het geld van de Stichting Vrienden van Montessori College Arnhem (vvMCA). De stichting gebruikt het geld om dingen mogelijk te maken, die de school leuker maken en het onderwijs verbeteren: ‘De kers op de taart’.

Wie kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage?

Iedereen die werkt of leert op Montessori College Arnhem, kan een aanvraag bij de stichting indienen voor een financiële bijdrage. Ouders van leerlingen kunnen via de medezeggenschapsraad hun wensen en ideeën aangeven.

Welke ‘Kersen’ kan de stichting financieren?

Aanvragen moeten passen binnen de uitgangspunten van het Montessori onderwijs en voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • bestemd zijn voor zo veel mogelijk leerlingen
 • niet structureel van aard zijn

Voorbeelden uit het verleden van projecten die uit het fonds betaald zijn:

 • de groene wand in het atrium;
 • gitaren voor de muziekkelder;
 • drumstel en accessoires voor de keuzecursus;
 • presentje voor de eindexamenleerlingen;
 • excursies voor een grote groep leerlingen waar aanvullende financiering voor nodig is;
 • dit jaar (2022) dragen wij bij aan de oprichting van een schoolbibliotheek. 

Hoe dien je een eigen ‘Kers’ in?

De aanvrager stuurt aan het bestuur een aanvraag met daarin een beknopte omschrijving van de activiteit en/of middelen en geeft een raming van de kosten. Een aanvraag kan schriftelijk of per e-mail gestuurd worden naar het bestuur van de stichting. Het e-mail adres is: vvhmca@gmail.com. Ook heeft de stichting een postvak in de docentenkamer. 

Hoe beoordeelt de stichting een aanvraag voor een ‘Kers’?

Het bestuur bespreekt de aanvraag eerst zelf. Als het nodig blijkt, bespreekt het bestuur de aanvraag met de directie en vraagt –  indien nodig –  advies aan de MR. De uitgaven moeten passen binnen het beleid en visie van de school. Bij aanvragen van leerlingen zal het bestuur de leerlingen, indien zij dat willen, ondersteunen bij het maken van een plan en een begroting.

Hoe komt de stichting aan geld?

De stichting ontvangt een deel van de vrijwillige ouderbijdrage, € 5,- per gezin. Daarnaast zal de stichting bij iedere aanvraag proberen externe gelden te genereren, via sponsoren en/of fondsen.

Wie vormt het bestuur?

Het bestuur bestaat altijd uit ouders van leerlingen van Montessori College. Op dit moment zijn dat:

Vivian Wigchert-Boom
Astrid Wester
Helma Jansen
Alexandra van Ast
Arja Dijkhout

Aanvragen bij: vvhmca@gmail.com

Wat doet het bestuur?

Het bestuur past op de pot met geld. Mensen die daar iets van willen gebruiken doen bij het bestuur een aanvraag. Het bestuur kijkt of het doel van de aanvraag past binnen de geest van het Montessori-gedachtegoed. De statuten en een huishoudelijk reglement vormen hiervoor de leidraad. Het bestuur komt ongeveer 3-5x keer per jaar bijeen.

Nieuwe leden

We zoeken nieuwe leden! 

Denk jij met ons mee hoe we komend schooljaar de school nóg leuker kunnen maken? Wij komen ongeveer 3-5x per jaar bij elkaar en de rest gaat digitaal. Stuur dan vandaag nog een mail naar: vvhmca@gmail.com