Selecteer een pagina

Veelgestelde vragen

Alles wat je wilt weten

  1. Voorpagina
  2. >
  3. Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heb jij een vraag? Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen aan ons.

Mocht jouw vraag er toch niet bij staan? Neem dan gerust contact met ons op. Dan zorgen wij ervoor dat hij zo snel mogelijk wordt beantwoord. 

Algemeen

Hoeveel leerlingen zitten er bij jullie op school?

Op dit moment hebben we 782 leerlingen, verdeeld over de verschillende leerjaren.

Hoeveel kinderen zitten er in de klas?

Er zitten ongeveer 27 kinderen in een klas.

Is zelfstandig werken belangrijk?

Zelfstandigheid is bij ons belangrijk, maar we begrijpen dat niet elk kind hier vanzelf goed in is. Daarom leggen we in het eerste jaar de nadruk op zelf leren plannen en organiseren. 

Wordt er veel samengewerkt in de klas?

Net zoals zelfstandigheid, vinden wij samenwerken een belangrijke vaardigheid. Daarom wordt in de lessen veel gewerkt in groepjes. 

Moet je de boeken zelf aanschaffen?

Nee, boeken hoef je niet zelf te betalen. Daarvoor is het leermiddelenfonds.

Er zijn wel dingen die je buiten je boeken zelf moet aanschaffen, zoals schriften en een laptop. In het geval dat het financieel lastig is om een laptop aan te schaffen, kun je terecht bij Stichting Leergeld Arnhem.

Hebben jullie een kantine?

Ja, we hebben een kantine op school waar je eten en drinken kunt kopen. Het aanbod is divers en je kunt ook zeker gezonde keuzes maken. 

Hoeveel lokalen heeft jullie school?

We hebben 33 lokalen in de school en een externe locatie in dezelfde straat.

Dagelijkse gang van zaken

Wat is Somtoday?

Somtoday is een website/app die bijhoudt wat voor cijfers je hebt gehaald, maar ook staat daar je afwezigheid in bij lessen. Ouders kunnen in de app gelijk ook aangeven wanneer je naar bijvoorbeeld de dokter moet en daarom niet in een les aanwezig bent.

Daarnaast staat je lesrooster ook in Somtoday. Als er een les uitvalt, dan is dat te zien in de app. Leerlingen moeten dus wel elke dag even kijken in hun rooster, want dat kan per dag veranderen.

Hoe laat begint de lesdag? En wanneer ben je klaar?

Een schooldag op het Montessori College Arnhem begingt om 08:30. In de onderbouw zit je tot maximaal 15:15 op school. Je hebt elke dag maximaal 5 lesuren, oftewel 5 vakken.

In de bovenbouw volg je meer vakken en ben je dus ook later klaar, maar maximaal om 16:30.

Hoe lang duren de lessen?

Het Montessori College Arnhem heeft lesuren van steeds 70 minuten. In die 70 minuten wordt er maximaal 30 minuten uitleg gegeven en daarna is er tijd voor zelf.

Op dinsdag gelden afwijkende lesuren, omdat de dinsdagmiddag de vergadermiddag is voor onze medewerkers. 

De lestijden vind je hier

Jullie lesuren zijn vrij lang, kun je dan huiswerk maken tijdens de les?

In de lessen wordt er samengewerkt aan projecten. De tijd die daarna overblijft, kan worden gebruikt voor huiswerk. Dat kan wisselen in de hoeveelheid. Wat je niet tijdens de les afkrijgt, is dan huiswerk voor thuis.

Heeft iedereen tegelijk pauze? En hoe lang duren ze?

De onderbouw en de bovenbouw hebben tegelijkertijd pauze. Je hebt 3x per dag een pauze. De eerste pauze duurt een kwartier, de grote pauze een half uur en de laatste pauze, in de middag, duurt ook een kwartier.

Wil je weten hoe laat de pauzes zijn? Kijk dan hier.

Heeft de school toetsweken?

Ja, we hebben op school 6x per jaar een toetsweek. In deze week heb je niet alleen toetsen. Sommige vakken worden afgesloten met een mondeling of een praktische opdracht. In de toetsweek heb je geen gewone lessen.

Mag je in de pauzes naar buiten?

Uiteraard mag je in de pauze naar buiten om even een frisse neus te halen. Dat juichen we alleen maar toe. 

Zit je in de onderbouw? Dan mag je alleen naar buiten op de aangewezen plekken. Je mag niet van het terrein af. 

Bestaat bij jullie ook nablijven?

Het bestaat wel, maar het komt niet vaak voor. We gaan liever eerst het gesprek aan met een leerling. Maar als dat niet voldoende is, dan is er een nablijfuur op dinsdag.

Heb je een eigen computer nodig? Of stelt school deze ter beschikking?

Wij zijn een BYOD (Bring Your Own Device)-school, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. Je hebt dus een eigen laptop nodig. Je maakt met de bouwstenen veel gebruik van de computer, leerdoelen zijn vaak aangevuld met digitale ondersteuning. We werken echter ook uit boeken en geregeld zijn de laptops dicht.
Laptops krijg je niet vanuit school.

Meer weten over BYOD, zoals de eisen waaraan een laptop moet voldoen? Lees er hier meer over. 

Hebben de leerlingen bij jullie ook corvee?

Ja, bij ons op school hebben de leerlingen om de beurt corvee, gemiddeld 2 keer per jaar ben je aan de beurt.

Vakken

Hoeveel vakken krijg je in de onderbouw?

In de onderbouw krijg je ongeveer 8 à 9 vakken.

Wat zijn de belangrijkste vakken op school?

We hebben 3 kernvakken: Engels, Nederlands en wiskunde. Maar in de praktijk wegen alle vakken even zwaar hier op school.

Zijn er creatieve vakken? Welke zijn dat?

Op school hebben we zeker creatieve vakken. Drama en beeldende vorming hebben we zelfs als eindexamenvak. Daarnaast is er in de onderbouw de mogelijkheid voor het volgen van creatieve keuzecursussen, denk bijvoorbeeld aan graffiti spuiten of het maken van een film.

Uit welke vakken bestaan de keuzecursussen?

De keuze is erg breed. Er worden ondersteunende vakken aangeboden, zoals rekenen, Nederland en engels. Maar ook bijvoorbeeld graffiti spuiten, yoga, ontwerp je eigen totem bag, DJ les, kickboksen. Meer informatie over de keuzecursussen vind je hier.

Hoeveel sport doen jullie in de week? En zijn hier ook keuzecursussen in?

Twee keer in de week heb je 70 minuten gym en daarnaast nog 1x in de drie weken een keertje extra. Dit duurt ook 70 minuten.

In de keuzecursussen kun je ook kiezen voor sportieve activiteiten, bijvoorbeeld kickboksen.

In de lessentabel op de website staat dat er in het eerste jaar maar 1 lesuur per week Nederlands wordt gegeven. Dat lijkt me erg weinig ten opzichte van andere scholen.

Het klopt dat er 1 lesuur van 70 minuten Nederlands gegeven wordt, maar ook in de andere vakken heeft Nederlands aandacht, bijvoorbeeld creatief Nederlands bij drama.

Kan je ook voor een vak extra kiezen?

In de onderbouw hebben we keuzecursussen en dan kun je dus kiezen voor een extra vak. Je hebt keuze uit ondersteunende vakken (bv voor Nederlands of rekenen) of creatieve vakken (DJ les, graffiti spuiten). Elke 6 tot 8 weken wisselen de keuzecursussen.

Ga je na de meerjarige brugperiode naar de mavo, maar wil je meer uitdaging of de weg naar de havo vrijhouden, dan is een 7e vak ook mogelijk. Ook bij de havo kun je kiezen voor een extra examenvak, bijvoorbeeld omdat je Tweefasen-Vwo gaat doen.

Kun je ook vakken kiezen zoals Latijn of Spaans?

Bij ons op school hebben we Q-Highschool. Dan kan er examen worden gedaan in een vak dat niet regulier op onze school wordt gegeven. Daarbij kan gedacht worden aan vakken zoals Informatica, Filosofie, Bedrijfseconomie, Spaans, Italiaans etc. Meer informatie over Q-Highschool vind je hier.

Hebben jullie ook vakken die andere scholen niet hebben?

Je kunt bij ons eindexamen doen in Drama. Verder worden er in de keuzecursussen ook lessen aangeboden die je op andere scholen niet hebt, bijvoorbeeld DJ les of kickboksen.

Mag je ook vakken herkansen?

Per Deeltaak mag je 2 vakken herkansen. Aan het einde van het jaar mag je voor 1 extra herkansing kiezen.

Hebben jullie ook muziekles op school?

Nee, we hebben geen muziek op school. 

Onderbouw

Wat houdt de meerjarige brugperiode in?

Je zit bij ons twee jaar in de onderbouw. Dat betekent dat je twee jaar Mavo/Havo doet. Na het tweede jaar ga je of naar de Mavo of naar de Havo, afhankelijk van je niveau en prestaties. Meer informatie over de brugklas vind je hier.

Hoe ziet de introductie er in het eerste jaar uit?

Als je bij ons op school begint, besteden we veel tijd aan het leren kennen van je klas. Vóór de zomervakantie is de eerste kennismaking bij ons op school. Na de vakantie heb je eerst de zogenaamde Startdagen en na een paar weken de MontiDagen.

Ga je in het eerste jaar op kamp?

In de eerste klas ga je niet op kamp. Wel zijn er uitstapjes. In de tweede klas ga je naar Londen op reis (als er geen corona is).

Bovenbouw

Wat is tweefasen-VWO?

In de vierde en vijfde klas van de Havo volg je naast het HAVO programma, ook het VWO programma. Je doet in havo 5 het Havo examen. In het zesde jaar ga je vervolgens naar het Beekdal Lyceum om daar in één jaar VWO te doen.

Gelukkig is er ook best veel overlap in wat je moet leren voor de Havo en voor het VWO. Je toets wordt ook afgenomen op VWO niveau. Lees hier meer over Tweefasen-VWO.

Begeleiding en ondersteuning

Wat is de Werkplaats?

De Werkplaats is een opvangpunt voor leerlingen met een handelingsplan of ontwikkelingsplan. Deze leerlingen krijgen tijdelijk de extra zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

De Werkplaats is ook bedoeld voor leerlingen die tijdelijk in een rustige omgeving moeten werken. Ze worden dan opgevangen door de pedagogische conciërge.

De Werkplaats is een apart lokaal waar leerlingen op vaste momenten (begin van de dag; tussenuren; pauzes) begeleiding krijgen op het gebied van studie, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling. De bedoeling is overigens dat zij zoveel mogelijk in de les (90%) zitten. Meer informatie vind je hier

Hoe is het dyslexie-beleid?

We hebben op school een dyslexie-beleid. Dat betekent dat je extra tijd krijgt bij de toetsen en er bij sommige vakken rekening wordt gehouden met je spelling.

Hoe gaan jullie om met kinderen met bijvoorbeeld ADHD of ADD?

Kinderen met ADD of ADHD krijgen vanuit de Werkplaats extra hulp en ondersteuning. Lees hier alles over de werkplaats.

Ik kan slecht organiseren en plannen. Krijg ik daar dan hulp bij?

We hebben keuzecursussen die je helpen met leren plannen en organiseren. Daarnaast wordt er veel aandacht aan besteed in de mentorlessen.

Als je moeite hebt met bepaalde vakken, kun je dan vragen om extra ondersteuning?

Voor de onderbouw is er extra ondersteuning mogelijk in de vorm van de keuzecursussen, bijvoorbeeld rekenen. Maar ook in de lessen hebben de docenten aandacht voor leerlingen die moeite hebben met een vak en er wordt gekeken welke begeleiding mogelijk en nodig is.

Aanmelden

Moet je eerst op een Montessori basisschool hebben gezeten voordat je naar jullie school komt?

Nee, je hoeft niet persé op een Montessori basisschol gezeten te hebben. In de eerste klas wordt er veel aandacht besteed aan leren plannen en je eigen leerdoelen opstellen

Is er een loting bij toelaten?

Nee, bij ons is er geen loting.

Kun je aangeven dat je graag samen met een vriendin of vriend in de klas wilt komen?

Ja, je kan aangeven bij wie je graag in de klas zou willen zitten, maar we kunnen niet garanderen dat dit ook gebeurt.