Selecteer een pagina

Schoolregels

Alles wat je moet weten

 1. Voorpagina
 2. >
 3. Schoolregels

Schoolregels Montessori College Arnhem

Aanwezigheid:

Je bent bij de start van de les aanwezig. Als je te laat bent, haal je een briefje bij de verzuimmedewerker of bij de balie. De volgende dag moet je je melden om 8.00 uur.

Als je een lesuur ongeoorloofd verzuimt, moet je dat dubbel inhalen op dinsdagmiddag, maar dat zou ook kunnen op een ander moment. Deze afspraak komt in jouw rooster te staan.

Afspraak huisarts/fysio/ortho etc.: je ouders vragen hiervoor verlof aan via de website of via de app van Somtoday.

Afspraken in de les: 

 • Je werkt in het lokaal.
 • Er mag tijdens de les en in de lokalen niet gegeten worden. Drinken mag alleen uit een afsluitbaar flesje water. Je haalt geen water tijdens de lessen.
 • Je hebt je boeken en ander materiaal bij je in de les. Je haalt geen materiaal uit kluisjes tijdens de lessen (boeken uit kluisje halen = te laat melden door docent in Somtoday = volgende dag melden)
 • Je gaat in principe niet naar de wc tijdens de les. Moet het echt? Dan laat je de telefoon in de klas. Blijf je langer weg dan een paar minuten, dan word je te laat gemeld door de docent in Somtoday (=> volgende dag 8.00 uur melden).
 • Je hebt je laptop opgeladen in de les bij je.
 • Bij een lesverwijdering meld je je bij de pedagogische conciërge voor een uitstuurbrief, indien afwezig meld je je bij de receptie of leerlingcoördinator.
 • Je gaat vlak voor het einde van de les de uitstuurbrief bespreken met de docent voor een herstelgesprek.

De overige regels die nog van belang zijn:

 • Je mag in tussenuren in de aula (kletsen en eten) of rustig werken in het atrium of havo werkruimte. Je mag niet op de banken in de gangen tijdens tussenuren, dat is vaak storend voor docent/klas in een leslokaal.
 • Je mag in het lokaal als de docent aanwezig is.
 • Laat het lokaal netjes achter, ruim je werkplek op en schuif je stoel aan.
 • Je krijgt een liftpas als je ouders dit bij de mentor hebben aangevraagd. De liftpas vervalt wekelijks.

Middelengebruik en veiligheid

 • Het is niet toegestaan om illegale middelen onder schooltijd bij je te hebben of in de kluis. We bedoelen dan zaken als alcohol en drugs, maar ook wapens zijn uiteraard niet toegestaan.
 • De school kan gedurende het schooljaar kluiscontroles uitvoeren onder begeleiding van de wijkagent.
 • Ben je onder invloed of in het bezit van verboden middelen en/of verboden goederen of wapens, dan volgen er passende maatregelen en kan de politie ingeschakeld worden.