Selecteer een pagina

Schoolplan

  1. Voorpagina
  2. >
  3. Schoolplan

“Leer mij het buiten-gewoon zelf te doen”

 

Dit schoolplan geeft onze koers aan voor de periode 2021-2025. We laten zien waar wij als school de komende jaren op in gaan zetten. We lichten dit toe aan de hand van ons kompas en onze visie op het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De rode draad van dit plan is zelfstandigheid. De komende jaren willen wij veel meer zelfstandigheid zien, buitengewoon zelfs! Niet alleen bij de leerlingen, maar ook in de organisatie en bij de medewerkers.