Selecteer een pagina

Schoolgids

2022 – 2023

  1. Voorpagina
  2. >
  3. Schoolgids

Schoolgids 2022 – 2023

De schoolgids wordt jaarlijks vernieuwd en bevat vooral de zakelijke en praktische informatie over de school. Vooral nuttig om bepaalde zaken op te zoeken, zoals bijvoorbeeld informatie over de leerplicht, de ouderbijdrage, absent melden, inhoud van ouderavonden, informatie per leerjaar, namen en functies van medewerkers en dergelijke.