Selecteer een pagina

Rapport en examens

Regelementen en eisen

  1. Voorpagina
  2. >
  3. Rapport en examens

Cijfers en voortgang

Leerlingen ontvangen 3x per jaar een rapport met daarop de behaalde resultaten van de voorgaande periode. Cijfers zijn voor leerlingen en ouders ook altijd in te zien en zichtbaar in Somtoday.

 

Overgangseisen

Bekijk hier de overgangseisen onderbouw en bovenbouw 2023-2024.

We vinden het belangrijk op de rapportage-momenten dat onze leerlingen met de mentor en de ouder(s)/verzorger(s) in gesprek gaan met elkaar om te reflecteren en de voortgang te bespreken. Als school vinden wij het belangrijk om niet óver maar mét de leerling en ouder/verzorger te
praten. Wij voeren gesprekken dan ook het liefst met leerling en ouder/verzorger erbij. Deze gesprekken noemen wij Driehoeksgesprekken (mentorgesprekken met leerling en ouder/verzorger). Deze vinden twee á drie keer per jaar plaats.

Deze gesprekken worden in leerjaar 1 voorbereid door de mentor, dan samen met de leerling en uiteindelijk in leerjaar 4 en 5 door de leerling zelf. De bedoeling is steeds in kaart brengen hoe het gaat, wat de voortgang is, waar bijsturing nodig is en wat daarvoor nodig is. Hoe is het welbevinden van de leerling, etc.

 

Schoolexamen en PTA

In de voor-examenklassen en examenklassen hanteren we naast de overgangsnormen het examenreglement. In dit reglement zijn behalve de slaag- zakregeling ook afspraken
opgenomen met betrekking tot het inleveren, inhalen en herkansen van toetsen, werkstukken enzovoorts. Het examenreglement is op de website in te zien en bevat ook het PTA.

In klas 3 mavo, 4 mavo, 4 havo en 5 havo werken we met een PTA. Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting en bevat alle toetsen per vak die worden afgenomen voor het schoolexamen (SE) in het voor-examenjaar en het eindexamenjaar. Daarnaast is opgenomen welke onderdelen getoetst worden, in welke toets vorm, of het herkansbaar is en de weging van het behaalde cijfer. Het PTA per leerjaar is opgenomen in het examenreglement:

 

Download hieronder de examen-reglementen en onze Programma’s van Toetsing en Afsluiting voor Havo 4, Havo 5 en Mavo 4.