Selecteer een pagina

Ouderparticipatie

Laat uw stem horen

 1. Voorpagina
 2. >
 3. Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Het bestuur dient bij het nemen van beleidsbeslissingen rekening te houden met de inbreng van de medezeggenschapsraad (MR). In dit overlegorgaan zitten ouders, leerlingen, onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel. Via de medezeggenschapsdeelraad van de opleiding kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Andere ouders zijn meer direct praktisch bij de school betrokken. Zo kunnen er ouders behulpzaam zijn bij de uitvoering van mentordagen, of een keuzecursus geven.

Natuurlijk is het alleen maar mogelijk om deze ouderparticipatie voort te zetten als ouders daaraan willen deelnemen. Als uw belangstelling is gewekt, kunt u contact opnemen met een van de afdelingsleiders. 

Driehoek leerling, ouders en mentor

Om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij het leren en bij hun ontwikkeling, willen we een open en eerlijke communicatie binnen de driehoek leerling, school (mentor) en ouders. De driehoek is bij voorkeur gelijkzijdig en compact. Bovenaan staat de leerling, aan de voet van de driehoek zijn de mentor en de ouders. Het een staat niet los van het ander. Ieder heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid, allen werken aan een goede relatie.

 • De leerling is in gesprek met de mentor (bijvoorbeeld in de les of in het individuele mentoruur).
 • De ouders zijn thuis in gesprek met hun kind.
 • De school (mentor) is in gesprek met de ouders (bijvoorbeeld op ouderavonden en rapportagegesprekken).

Ouders en mentor zijn partners in opvoeden en onderwijzen, zij zorgen voor een veilige omgeving. Ook de leerling heeft een taak in een goede communicatie. Vertrouwen, open communicatie en regelmatige informatie/contact zijn de basis voor een geslaagde samenwerking. Het ideaal is dat kind, ouder en mentor evenveel ruimte krijgt om een bijdrage te leveren, dat ieder elkaar goed genoeg kent om tot onderling vertrouwen en begrip te komen. De leerling kan zo gedijen in een veilige omgeving en naar zijn vermogens presteren. Wat telt is het resultaat voor uw kind!

De school wil de communicatie driehoek bevorderen via klankbordgroepen, ouderavonden, mentorgesprekken, rapportagegesprekken, zoals hierna beschreven.

 

 

Klankbordgroep eerste en tweede jaar;
klankbordgroep tweefasen-vwo

Op school hebben we in de onderbouw een klankbordgroep bestaande uit ouders van het 1e en 2e jaar en de afdelingsleider onderbouw. De klankbordgroep komt drie keer per jaar bij elkaar. We bespreken de dagelijkse gang van zaken en ons onderwijs. Ook de nieuwe leerroute tweefasen-vwo heeft een klankbordgroep voor ouders. Meer informatie over klankbordgroepen krijgt u op de ouderavond.

 

Stichting Vrienden van Montessori College Arnhem
De kers op de taart

 Scholen krijgen geld van de overheid om onderwijs te kunnen geven. De school kan daardoor o.a. docenten aanstellen, het gebouw onderhouden en materiaal kopen, dat nodig is om les te kunnen geven. Dat is structurele financiering van de school.

Voor extra zaken is er ondermeer het geld van de Stichting Vrienden van Montessori College Arnhem (vvMCA). De stichting gebruikt het geld om dingen mogelijk te maken, die de school leuker maken en het onderwijs verbeteren: ‘De kers op de taart’.

Voorbeelden uit het verleden van projecten die uit het fonds betaald zijn:

 • de aankleding van de aula
 • digitale schoolborden
 • het jubileumboek 50 jaar IVO en Montessori
 • extra muziekinstrumenten
 • de zeehondenexcursie op Ameland voor de derdejaars; bezoek musical London tweedejaars; sponsering waterflesjes; financiering theaterproject “Lana”
 • In schooljaar 2017-2018 hebben we twee projecten gefinancierd:
 • Een workshop in NEMO Amsterdam voor de 1e-jaars leerlingen in het kader van de Science Innovation Day
 • Het bezoek van de 1e-jaars leerlingen aan de Eusebiuskerk, inclusief een tochtje met de glazen lift.