Selecteer een pagina

Medezeggen-schapsraad

Laat uw stem horen

  1. Voorpagina
  2. >
  3. Medezeggenschapsraad

MR op het MCA

Op het MCA is er, net als op alle andere scholen, een medezeggenschapraad (MR). De MR bestaat uit zowel een oudergeleding, een personeelsgeleding en uit leerlingen.

De MR is een belangrijke gesprekspartner van de directie van het MCA. In een achttal vergaderingen per jaar bespreken wij allerhande zaken die te maken hebben met het onderwijs en de school. Zo kan de MR om advies gevraagd worden als de school corona-maatregelen in de praktijk moet brengen. Maar ook praten we mee over onderwijsontwikkeling, over verbeteringen aan het gebouw, enz. Daarnaast kunnen we als MR ook zelf onze input geven. Zo komen leerlingen vanuit de leerlingenraad met goede tips en vragen, die kunnen leiden tot positieve veranderingen in de school.

Naast advies heeft de MR ook inspraak over bepaalde zaken. Zo geven wij instemming op overgangsnormen, (veranderingen in) lestijden en kwt. Ook hebben we inspraak als het gaat om taakbeleid voor personeel bijvoorbeeld.

De huidige MR bestaat uit 4 docenten, 1 OOP-lid (Onderwijs Ondersteunend Personeel), 3 ouders (waaronder de voorzitter) en 2 leerlingen. De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar. Notulen en agenda kunt u als betrokken ouder dan ook altijd in zien. Mocht u eens willen lezen wat er zoal besproken wordt in zo’n vergadering, kunt u ons bereiken via de mail: mr@montessoriarnhem.nl. Ook voor vragen, of input voor de vergadering kunt u dit mailadres gebruiken. En mocht u interesse hebben om zitting te nemen in de MR, bij vacatures plaatsen wij een oproep in de nieuwsbrief of op de website.

Vergaderingen 2023-2024

In het schooljaar komt MR op de volgende dagen samen:

  • dinsdag 19 september 2023
  • dinsdag 21 november 2023
  • dinsdag 9 januari 2024
  • dinsdag 5 maart 2024
  • dinsdag 16 april 2024
  • dinsdag 4 juni 2024
  • dinsdag 25 juni 2024 (reserve)