Selecteer een pagina

Loopbaan Orientatie en begeleiding

Wat wil jij later worden? 

LOB

LOB staat voor Loopbaan Orientatie en –Begeleiding.

Als Montessorischool zijn wij sterk gericht op de ontwikkeling van de leerling tot onafhankelijke persoonlijkheid, het verwerven van bekwaamheden om in studie, werk en samenleving te kunnen functioneren en het op verantwoordelijke wijze leren vervullen van een maatschappelijke rol.

Dit betekent dat loopbaanoriëntatie en -begeleiding een belangrijke plaats innemen in het onderwijs. Dit doen we in alle leerjaren zowel door theorie- als praktijkopdrachten.

Wij geloven dat een goede profiel- of studiekeuze alleen gemaakt kan worden met voldoende zelfkennis. Die doe je op door ervaringen op te doen in het echte leven en hierop te reflecteren, zodat een leerling zich bewust wordt van zijn eigen persoonlijke ontwikkeling.

Omdat elke leerling anders is, andere doelen heeft en andere ervaringen met zich meebrengt is maatwerk hierin voor ons essentieel.

Op onze school werken we met de onlineapplicatie Trinn. De leerling stelt zelf zijn doel en plant hierbij een ervaring die hem/haar gaat helpen om het doel te bereiken. Er worden opdrachten uitgekozen die bij dit doel aansluiten. Deze zijn voor elke leerling anders.

De theorieopdrachten zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en focussen op factoren die invloed hebben op keuzegedrag, namelijk: kennis, waarden, motivaties, achtergrond, media, persoonlijkheid, vaardigheden en interesses.

De praktijkopdrachten zijn gericht op het voorbereiden van en het reflecteren op ervaringen die leerlingen buiten school op gaan doen. Wanneer de ervaring is afgerond, wordt gevraagd om op deze ervaring terug te kijken. Wat was er leuk? Wat was er niet leuk? Wat heb je hiervan geleerd? En wat wil je nu leren? Op deze manier komt een nieuw doel tot stand.

De mentor heeft hierin een coachende rol. In driehoeksgesprekken kijken leerlingen met hun ouders en mentor naar dit overzicht van de gestelde doelen, opgedane ervaringen en inzichten in hun persoonlijkheid.

Documenten (downloads):
Keuzeformulier jaar 2.pdf
Profielkeuzeformulier Havo.pdf
Profielkeuzeformulier Mavo3.pdf
Profielkeuzeformulier tweefasen Vwo.pdf