Selecteer een pagina

Loopbaan Orientatie en begeleiding

Wat wil jij later worden? 

LOB

Als Montessorischool zijn wij sterk gericht op de ontwikkeling van de leerling tot een onafhankelijke persoonlijkheid, het verwerven van bekwaamheden om in studie, werk en samenleving te kunnen functioneren en het op verantwoordelijke wijze leren vervullen van een maatschappelijke rol.  

Dit betekent dat loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een belangrijke plaats innemen in het onderwijs. Dit doen we in alle leerjaren zowel door theorie- als praktijkopdrachten. De decanen van onze school spelen hier een grote rol in:
Decaan mavo Tobias Klutman t.klutman@montessoriarnhem.nl
Decaan havo Els Dillerop e.dillerop@montessoriarnhem.nl

Wij geloven dat een goede profiel- of studiekeuze alleen gemaakt kan worden met voldoende zelfkennis. Die doe je door ervaringen op te doen in het echte leven en hierop te reflecteren, zodat een leerling zich bewust wordt van zijn eigen persoonlijke ontwikkeling.

Omdat elke leerling anders is, andere doelen heeft en andere ervaringen met zich meebrengt is maatwerk hierin voor ons essentieel. De mentor heeft hierin een coachende rol. In driehoeksgesprekken kijken leerlingen met hun ouders en mentor naar dit overzicht van de gestelde doelen, opgedane ervaringen en inzichten in hun persoonlijkheid. 

Documenten (downloads):
Profielkeuzeformulier klas 2-M3
Profielkeuzeformulier Havo.pdf
Profielkeuzeformulier M3-M4
Profielkeuzeformulier tweefasen Vwo.pdf