Selecteer een pagina

Loopbaan Orientatie en begeleiding

Wat wil jij later worden? 

LOB

Als Montessorischool zijn wij sterk gericht op de ontwikkeling van de leerling tot een onafhankelijke persoonlijkheid, het verwerven van bekwaamheden om in studie, werk en samenleving te kunnen functioneren en het op verantwoordelijke wijze leren vervullen van een maatschappelijke rol.  

Dit betekent dat loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een belangrijke plaats innemen in het onderwijs. Dit doen we in alle leerjaren zowel door theorie- als praktijkopdrachten. De decanen van onze school spelen hier een grote rol in:
Decaan mavo Tobias Klutman t.klutman@montessoriarnhem.nl
Decaan havo Els Dillerop e.dillerop@montessoriarnhem.nl

Wij geloven dat een goede profiel- of studiekeuze alleen gemaakt kan worden met voldoende zelfkennis. Die doe je door ervaringen op te doen in het echte leven en hierop te reflecteren, zodat een leerling zich bewust wordt van zijn eigen persoonlijke ontwikkeling.

Omdat elke leerling anders is, andere doelen heeft en andere ervaringen met zich meebrengt is maatwerk hierin voor ons essentieel. De mentor heeft hierin een coachende rol. In driehoeksgesprekken kijken leerlingen met hun ouders en mentor naar dit overzicht van de gestelde doelen, opgedane ervaringen en inzichten in hun persoonlijkheid. 

Toekomstmarkt 

Ieder najaar organiseren wij voor onze leerlingen een toekomstmarkt. Verschillende professionals en studenten informeren en motiveren onze leerlingen over hun baan- en studiekeuze. Voorheen was de naam beroepenmarkt, maar op deze leeftijd kiezen veel jongeren nog geen beroep. Wel laten we ze nadenken over hun interesses, talenten en wat zij willen ontwikkelen. Vandaar de nieuwe naam: toekomstmarkt!  

De toekomstmarkt maakt het mogelijk om in contact te komen met mensen buiten hun eigen kringen, om te horen over beroepen waarvan ze het bestaan niet wisten en om te ontdekken welke kwaliteiten en vaardigheden voor henzelf belangrijk zijn. 

Leerlingen van ons praktijkvak Montessori Breed hebben een impressie gemaakt van de toekomstmarkt. Nieuwsgierig? Check het filmpje: