Selecteer een pagina

Leerlingenraad

Meepraten over schoolzaken

  1. Voorpagina
  2. >
  3. Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingen van alle leerjaren van de school zijn vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De raad wordt begeleid door een docent.

De leerlingenraad praat mee in de vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR) en fungeert als gesprekspartner bij zaken die de leerlingen aangaan. Ook initiatieven of plannen om dingen te verbeteren komen in de leerlingenraad aan de orde. In principe kunnen alle schoolzaken die leerlingen raken, door de leerlingenraad besproken worden. De leerlingenraad heeft indien gewenst overleg met de afdelingsleiders en/of de directeur.

In de afgelopen jaren heeft de leerlingenraad met succes een aantal initiatieven gerealiseerd, zoals groen in de aula en op het dakterras. Nieuw en kleurig meubilair voor de aula kon worden aangeschaft. Ook werden gekoelde watertappunten op verschillende verdiepingen van de school geplaatst, waar leerlingen hun flesjes kunnen vullen.

Het streven is dat elke jaarlaag vertegenwoordigd is door tenminste één leerling. Eén keer per deeltaak komen we 70 minuten bij elkaar (lang) en een keer 35 minuten (kort). Leerlingen kunnen opmerkingen en ideeën van klassen inbrengen. De raad gaat met deze opmerkingen aan de slag. De leerlingenraad kent een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.

De leerlingenraad heeft een eigen Facebook pagina: https://www.facebook.com/leerlingenraadmca/

De leden van de leerlingenraad krijgen aan het einde van het schooljaar een montessori-certificaat met daarin beschreven hun activiteiten. Deze zijn gekoppeld aan de brede montessori doelen: persoonlijk leiderschap, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het certificaat gaat landelijke waarde krijgen, omdat alle montessori scholen voor voortgezet onderwijs aan dit plusdocument gaan meedoen. Leerlingen kunnen zo ervaring opdoen en bewijzen dat ze vaardig zijn op de drie genoemde montessori doelen.

Voorzitter is Tarik Teeling, vice-voorzitter is Nova Jongmans, notulisten zijn Sophie Palm en Shakira van den Heuvel.

Coördinerend docent: Yelka Pricken.