Selecteer een pagina

Kees Boeke

  1. Voorpagina
  2. >
  3. Kees Boeke

Kees Boeke

Kees Boeke (1884-1966), onderwijsvernieuwer; oprichter van de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven; grondlegger van de IVO Vereniging, de vereniging ter bevordering van op het Individuele kind gerichte Vernieuwing van het Onderwijs; ontwerper van het taken- en proevensysteem; oprichter van de “Stichting het IVO-diploma” in 1938, sinds 1958 de IVO Vereniging genoemd. Legde nadruk op de zelfwerkzaamheid, het eigen initiatief en de creativiteit van de leerlingen.

Zijn ideaal was: …”het kind te zien en te helpen worden wie het is”. Kees Boeke werkte nauw samen met Maria Montessori om de montessorischool Bilthoven op te zetten. Op de foto zijn beiden te zien. 

In 2016 is een einde gekomen aan het IVO-diploma en aan de IVO Vereniging.

Literatuur

De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966), Daniela Hooghiemstra, Amsterdam 2013.

Flexibel afsluiten, kwaliteit door onderwijs op maat, IVO Vereniging, Utrecht 2003 onder redactie van Piet Dinghs en Sjef Nilwik.

Flexibel afsluiten, kwaliteit borgen, IVO Vereniging, Utrecht 2007 onder redactie van Piet Dinghs en Sjef Nilwik.

Over de IVO Vereniging: Met de moed van de hoop. Studies over de vernieuwing van opvoeding, onderwijs en maatschappij in Nederland in de periode tussen 1930-1984, Kees Morsch, Nijmegen 1984.

Een halve eeuw IVO scholen, beschouwingen over individueel voortgezet onderwijs, IVO Vereniging 1983