Selecteer een pagina

HAVO

Bovenbouw

Havo

Vanaf havo 3 worden alle vakken afzonderlijk aangeboden. Daarnaast is er veel aandacht
voor het maken van keuzes. Zo heb je een aantal kwt-uren (keuzewerktijd) in de week. Je
kiest voor die uren aan welk vak je wilt werken en schrijft je hiervoor in.

Tevens kun je ervoor kiezen om bij ons op school Cambridge Exams (Engels) te doen en/of het BètaExcellent programma.  

Keuzewerktijd

KWT is een werkuur waarin je zelfstandig aan de slag gaat met het vak waaraan jij wilt werken. Je kiest zelf voor welk KWT uur je je inschrijft. Mentoren en vakdocenten kunnen leerlingen adviseren een bepaald KWT te kiezen.

Examen

In de loop van het jaar bepaal je welke vakken je tot aan je examen wilt blijven volgen, hierbij
maak je een keuze uit de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij,
Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

Wij vinden creativiteit erg belangrijk en daarom kan je bij ons ook creatieve vakken kiezen voor je eindexamen. We bieden drama en beeldende vorming aan als examenvak. Daarnaast is er de mogelijkheid om vakken als filosofie en informatica als examenvak te volgen via Q-highschool.