Selecteer een pagina

E-mail adressen

Docenten en medewerkers

eerE-mailadressen docenten en medewerkers

Organisatie

De dagelijkse leiding van de school is belegd bij het managementteam (MT), bestaande uit:

Algemeen directeur
mw. Mirjam Stuiver
m.stuiver@montessoriarnhem.nl

Afdelingsleider leerjaar 1 en leerjaar 2
dhr. Sander Cok
s.cok@montessoriarnhem.nl

Afdelingsleider bovenbouw mavo (leerjaar 3-4)
mw. Edit Djini
e.djini@montessoriarnhem.nl

Afdelingsleider bovenbouw havo (leerjaar 3-5)
mw. Suzanne de Kleyn
s.dekleyn@montessoriarnhem.nl

Decanen

Decaan Mavo
Tobias Klutman
t.klutman@montessoriarnhem.nl

Decaan Havo
Els Dillerop
e.dillerop@montessoriarnhem.nl

Coördinatoren

Pedagogische conciërge
Marcel Peters
m.peters@montessoriarnhem.nl

Verzuimcoördinator
Sylvia Huizinga
absentie@montessoriarnhem.nl

Ondersteuningscoördinator
Gerda Reinten
g.reinten@montessoriarnhem.nl

Personeel

Alle medewerkers hebben een eigen mailadres. De mailadressen van onze medewerkers zijn als volgt opgebouwd:
“eerste voorletter.achternaam@montessoriarnhem.nl”.