Selecteer een pagina

Corona

Onze maatregelen

Het Coronavirus heeft invloed op ons dagelijks leven. Niet alleen thuis, maar ook op school. Op het Montessori College Arnhem hebben we diverse maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat leerlingen gewoon de lessen kunnen volgen. We hopen dat zit zo lang mogelijk gewoon bij ons op school kan gebeuren.

Binnen onze school hebben we een Corona kernteam dat regelmatig samenkomt. Binnen dit team bespreken we de actualiteiten rondom het virus en het aanpassen van maatregelen, zodat we zo snel mogelijk kunnen anticiperen op voorkomende situaties en jullie hierover goed en tijdig kunnen informeren. 

 

Algemeen

We zien iedereen zijn best doen om zich aan de regels te houden. Wij volgen op school de richtlijnen van het RIVM en het kabinet. Dat betekent bij klachten het volgende:

Leerling heeft klachten
Heb je één of meer van de volgende klachten? Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak.
Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Blijkt uit de test dat je besmet bent met het coronavirus?
o Nee. Dan hoef je niet meer thuis te blijven en mag je weer naar school.
o Ja. Je mag pas weer naar school, als je 24 uur geen klachten hebt en het minimaal 7 dagen geleden is dat je klachten kreeg. Om niet te veel te missen, kunnen we ervoor zorgen dat je digitaal onderwijs kan volgen. Geef daarom gelijk aan school door of je in quarantaine moet.

Let op! We hebben gemerkt dat het aanvragen van een test een stuk sneller en makkelijker gaat, als dit online gebeurt. We adviseren dan ook om alvast een DigiD aan te vragen. De uitslag van de test is eveneens online te bekijken.

Klachten bij een huisgenoot
Heeft je huisgenoot alleen verkoudheidsklachten (en dus geen van de andere klachten zoals verhoging, koorts en/of benauwdheid)? Dan mag jij wél naar school komen.

Woon je in huis met iemand die verhoging, koorts en/of benauwdheid heeft? Je huisgenoot of gezinslid moet zich laten testen. Het hele gezin/huishouden moet thuisblijven tot de uitslag bekend is. Blijkt uit de test dat je huisgenoot besmet is met het virus?
o Nee. Dan mag je weer naar school. Tenzij je klachten krijgt, dan moet je je laten testen.
o Ja. Bij een positieve testuitslag volgt bron- en contactonderzoek door de GGD. Iedereen in het huishouden blijft thuis en handelt naar het advies van de GGD. Om niet te veel te missen, kunnen we ervoor zorgen dat je digitaal onderwijs kan volgen. Geef daarom gelijk aan school door of je in quarantaine moet.

We willen jullie vragen om bij ziekmeldingen aan de telefoon of in de Magister app, aan te geven of de klachten corona-gerelateerd zijn.

Corona Contactpersoon

Binnen de school hebben we een corona contactpersoon aangewezen. Mocht je vragen hebben of informatie willen, dan kun je contact opnemen met:

Karen Berendsen
montessori@montessoriarnhem.nl of
telefonisch: 026-3209830.

Het eerste aanspreekpunt voor de leerling is zoals altijd de mentor.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de vragen die mogelijk bij jullie leven en de antwoorden erop. Mis je informatie? Neem dan contact op met onze Corona Contactpersoon. 

Wanneer meld ik mijn kind ziek?

Als een leerling één van de volgende klachten heeft: Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. 

Uw kind moet thuisblijven en u moet een test aanvragen. 

Mijn kind heeft geen klachten, maar anderen in ons gezin wel.

Heeft iemand in huis verhoging, koorts en/of benauwdheid? Dan moet het gezinslid zich laten testen. Iedereen blijft thuis tot de uitslag bekend is. 

Mijn kind is onder de 13 jaar en heeft verkoudheidsklachten. Mag hij dan toch naar school?

Nee. Het testbeleid volgt de verschillende onderwijssectoren. In het voortgezet
onderwijs zijn de regels om die reden niet gewijzigd. Leerlingen met
coronagerelateerde klachten (waaronder verkoudheidsklachten) blijven thuis en
laten zich testen. Dat geldt dus ook voor leerlingen van 11 en 12 in het voortgezet
onderwijs.

Welke maatregelen zijn er genomen in de school?

In onze lokalen is een 1,5 m zone afgeplakt. Hiermee houdt de docent in het lokaal voldoende afstand tot de leerlingen en kunnen de leerlingen makkelijker afstand houden van de docent.

In ieder lokaal, kantoor, wc en de ontvangsthal is desinfectiemiddel aanwezig. Wij maken gebruik van vaste aangegeven looproutes in de school. 

In de zomervakantie is onze school gecontroleerd en wij zijn blij dat ons gebouw voldoet aan de richtlijnen. Het mechanisch ventilatiesysteem vullen wij aan met handmatige ventilatie door het veelvuldig en systematisch openzetten van deuren en ramen.

Moeten de leerlingen mondkapjes dragen op school?

In heel Nederland geldt het dringende advies om op middelbare scholen mondkapjes te dragen. Ook wij volgen dit advies. We vinden dat we met elkaar alles moeten proberen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mondkapjes kunnen daarbij helpen. Al is het alleen maar omdat ze ons er steeds aan herinneren dat we rekening met elkaar moeten houden.

Wij vragen je om het mondkapje binnen overal te dragen, behalve als je zit. Dus als je door de school loopt, heb je je mondkapje op. Als je in de aula, in het atrium of in het lokaal zit, mag je mondkapje af. Je loopt het lokaal wel in met een mondkapje op, maar zodra je op je stoel zit, mag het af. Als de les afgelopen is, doe je je mondkapje weer op om het lokaal te verlaten. Buiten hoef je geen mondkapje te dragen en we gymmen ook zonder mondkapje. Voor docenten en andere mensen op de school geldt hetzelfde. 

Wat doen jullie als een docent klachten heeft?

Natuurlijk kunnen niet alleen onze leerlingen klachten krijgen, maar docenten ook. Bij klachten moeten docenten ook thuis blijven in afwachting van hun test. Wanneer een docent zich niet ziek voelt, zullen we ervoor zorgen dat het onderwijs digitaal door kan gaan. Dit zal gebeuren door bijvoorbeeld een digitale les aan de klas, een instructievideo en/of chatmoment met een klas.

 Net zoals vorig schooljaar tijdens de lockdown-periode, zal dit gebeuren via Office365 Teams. Afhankelijk van het rooster wordt deze les gevolgd vanuit een lokaal of andere aangewezen ruimte. Zit de leerling in quarantaine? Dan wordt deze les uiteraard vanuit huis gevolgd. 

Is de docent te ziek om dit te kunnen verwezenlijken? Dan komt de les tijdelijk te vervallen. Net zoals gebruikelijk zal bij langdurige ziekte worden gezocht naar een vervanger.