Selecteer een pagina

De brugklas

2 jaar onderbouw

  1. Voorpagina
  2. >
  3. Brugklas

Onderbouw
Op onze school bestaat de onderbouw uit twee brugjaren. In leerjaar één en twee zit je in een mavo/havo-klas en behoort tot de mogelijkheid je al voor te bereiden op het vwo. Wij geloven namelijk dat het aan het einde van de basisschool nog niet vaststaat wat je precies kan. Soms heb je iets meer tijd nodig je te ontwikkelen.

Gedurende deze twee jaren krijg je les en cijfers op mavo- en havo-niveau. Deze zullen je een beeld geven welke richting je in de derde opgaat. Docenten zullen je daarnaast ook een advies geven. Aan het einde van het tweede jaar kies je voor de mavo of havo, waarvan de laatste je de mogelijkheid biedt om later 2-fasen vwo erbij te doen.

Mentorlessen
Je krijgt bij ons in de onderbouw een mentor die twee jaar jouw mentor blijft. Soms zijn er twee mentoren per klas.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor ziet de leerlingen minimaal twee keer in de week, meestal meer aangezien de mentor ook lesgeeft.

De mentor verzorgt klassenlessen gericht op leren leren, groepsvorming en LOB. Daarnaast volgt de mentor de voortgang en het welbevinden van de leerling. Geregeld zullen ook individuele gesprekjes plaatsvinden.
De mentor spreekt met ouders in de vorm van Driehoeksgesprekken. Tevens bespreekt de mentor de leerlingen in de leerbespreking en rapportbesprekingen. 

Vakken en leergebieden
Tijdens de brugperiode krijg je, naast een aantal gewone vakken, zoals wiskunde, Nederlands, Engels, Frans en Duits, les in leergebieden. Dit betekent dat je vakken gecombineerd krijgt aangeboden.

  • Het leergebied Mens & Maatschappij (M&M) werkt gezamenlijk aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie.
  • Mens & Natuur (M&N) omvat biologie, natuur- en scheikunde.
  • Kunst Cultuur & Bewegen (KCB) omvat de vakken sport, beeldend vorming en drama (in deze twee laatste vakken kun je zelfs examen doen!).

Je zult in deze leergebieden ook werken aan projecten en praktische opdrachten.

Keuzecursus
Omdat wij geloven dat je meer talenten hebt, en wij graag helpen die te ontdekken en te ontwikkelen, bieden wij allerlei keuzecursussen aan. Dit doen wij driemaal per week. Er is veel waaruit je zelf mag kiezen (ICT, games maken, kickboksen, koken, etc.) en soms helpen wij je kiezen (dyslexie, extra wiskunde, etc.).

Bouwstenen
Om iedereen zoveel mogelijk te stimuleren het beste uit zichzelf te halen en aan te sluiten bij ieders leerbehoefte, is de leerstof opgeknipt in leerdoelen. Je kunt deze leerdoelen volgens routes doorlopen; met meer of minder uitleg, met meer of minder uitdaging.
Ook helpt het je keuzes te maken in de manier van verwerken. Wij noemen dit bouwstenen.

Bring Your Own Device
Als ondersteuning bij het kiezen van je eigen leerroute en ons onderwijs aantrekkelijk en uitdagend te maken, werken wij met Bring Your Own Device (BYOD).

Wij stimuleren het meenemen van een eigen laptop. Je maakt met de bouwstenen veel gebruik van de computer, leerdoelen zijn vaak aangevuld met digitale ondersteuning. Wij werken echter ook uit boeken en geregeld zijn ‘de kleppen dicht’!