Selecteer een pagina

BètaExcellent

Bovenbouw

  1. Voorpagina
  2. >
  3. BetaExcellent

BètaExcellent programma

Montessori College Arnhem is een van de landelijke scholen met speciale aandacht voor BètaExcellent onderwijs en dit wordt door de overheid (Platform Bèta Techniek) ondersteund. Hiervoor hebben we een BètaExcellent beleidsplan ontwikkeld, waarbij gestreefd wordt om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de bètavakken verder te verhogen.

Gestreefd wordt naar een groter percentage leerlingen in de exacte profielen met daarop volgend een grotere doorstroom naar de vervolgopleidingen. De nadruk ligt hierbij op talentontwikkeling en bevordering van excellentie. Leerlingen krijgen mogelijkheden om hun passie en talent in de bètavakken te ontdekken en worden geprikkeld deze op een hoger niveau verder te ontwikkelen.

Dit gebeurt in samenwerking met de spannende en uitdagende omgeving van het vervolgonderwijs. Er wordt nauw samengewerkt met universiteiten, het HBO en MBO.

Het BètaExcellent beleidsplan past in de Montessori onderwijsopvatting, bijvoorbeeld waar het betreft het streven naar verdieping van leren, het kunnen omgaan met keuzes maken en daar ook verantwoordelijkheid voor durven dragen. Leerlingen krijgen (binnen bepaalde kaders) keuzevrijheid om hun bètatalenten te ontdekken en op hoog niveau verder te ontwikkelen.

Het project geeft leerlingen ruimte voor uitdagingen, initiatief nemen en ontwikkelen van zelfstandigheid. Het bevordert het verkrijgen van zelfinzicht. Tevens leren leerlingen grenzen van traditionele vakken te onderzoeken en wordt hen ruimte geboden om deze grenzen te durven overschrijden.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met:

Anja Verhagen
projectleider BètaExcellent programma
a.verhagen@montessoriarnhem.nl